Elektrivälja energia

Laetud keha omab elektriväljas energiat, mis sõltub väljatugevusest ja keha laengust. Kui elektriväli pole kõikjal ühetaoline, siis on ka selles asuva keha energia eri punktides erinev. Homogeenset ehk kõigis ruumipunktides ühesuguse väljatugevusega välja on võimalik saada kondensaatoris.

Kahe juhi süsteemi mahtuvus. Elektrivälja energia.

Laetud kondensaatori plaatide vahel on homogeenne elektriväli.

Kuid me võime rääkida mitte üksi laetud keha potentsiaalsest ja kineetilisest energiast elektriväljas, vaid ka elektrivälja enda energiast. Näiteks kui laadida kondensaator mingi kindla pingega, võime öelda, et positiivsete ja negatiivsete laengute eraldamiseks tehtud töö salvestub plaatidevahelises ruumis elektrivälja energiana. Energia jäävuse seaduse kohaselt ilmselt nii peab olema.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale