Energia

Energia on keha või välja võime teha tööd, näiteks panna kehasid liikuma ja tõsta koormusi.

Veidi täpsemas sõnastuses: energia on see töö hulk, mida keha saab teha oma olekut muutes.

Tamm. Energia.

Kõrgelt langevail veemassidel on väga suur energia, mille arvelt saab panna liikuma mehhanisme.

Energia on skalaarne suurus, mida tähistatakse enamasti sümboliga E ja mõõdetakse džaulides. Üks džaul (1 J) on töö, mida teeb jõud suurusega üks njuuton (1 N) keha nihutamisel 1 m võrra. Seega kui ütleme, et keha energia on 1 J, siis see tähendab, et keha on võimeline tegema tööd maksimaalselt 1 J.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale