Elektroskoop

Elektroskoop ehk lihtne elektromeeter on seadeldis, millega saab tuvastada elektrilaengu olemasolu. Elektrilaengu suurust lubab see määrata ainult umbmääraselt, samuti ei saa elektroskoobiga vahetult öelda, kas tegu on positiivse või negatiivse laenguga.

Tööpõhimõte

Elektroskoop kasutab ära elektrilist omadust, et samamärgilised laengud tõukuvad.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale