Magnetvälja energia

Kondensaatori laadimiseks (ehk selle plaatidele laengu andmiseks) tuleb teha tööd, mis salvestub kondensaatoris elektrivälja energiana. Täpselt samuti tuleb juhtmepooli läbiva voolu muutmiseks teha tööd, mis salvestub poolis magnetvälja energiana.

Pooli magnetvälja energia on töö, mida on vooluallikas teinud selleks, et tekitada poolis teatava voolutugevusega elektrivool. Pooli induktiivsuse L  ja selles kulgeva voolu tugevuse I  kaudu avaldub pooli magnetvälja energia E subscript m  järgmiselt:

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale