Punktlaengu potentsiaalne energia

Laetud keha omab elektrostaatilises väljas potentsiaalset energiat, mis sõltub välja iseloomust, keha laengust ja selle kaugusest välja allikast.

Potentsiaalne energia on alati seotud kehade vastastikmõjumisega ning iseloomustab välja võimet teha keha liigutamisel tööd ja anda sellele kiirendust ning liikumisenergiat. Nii nagu massiivse keha, näiteks Maa pinna kohale tõstetud keha võib tänu gravitatsiooniväljale alla kukkudes saada suure hoo, võib tugevasse elektrivälja asetatud laetud keha kiireneda suurte kiirusteni. Mõlemal juhul tuleneb liikumisenergia tekke võimalus just välja ja keha vastastikusest mõjust.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale