Kondensaator

Kondensaator on seadeldis soovitud suurusega elektrimahtuvuse saamiseks.

Üks kõige levinumaid kondensaatori tüüpe, plaatkon­densaator, koosneb kahest lähestikku asuvast ja paralleelsest juhtivast plaadist ehk “kattest”, mille vahel paikneb õhuke elektrit mittejuhtiva aine (dielektriku) kiht. Plaatide pindalad on ühesugused. Dielektrikuks võib kondensaatoris olla õhk, paber, õli või muu aine. Kui kondensaatori plaatidele antakse võrdsed vastasmärgilised laengud, tekib kondensaatori katete vahele elektriväli, mille jõujooned algavad positiivselt plaadilt ja lõpevad negatiivsel plaadil.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale