Elektrivälja tugevus

Kui laetud keha asub elektriväljas, siis mõjub talle elektrijõud. Laetud kehale mõjuva jõu suurus sõltub nii elektriväljast kui ka selle keha enda laengust. Mida suurem laeng, seda suurem on jõud. Kuid jõu ja laengu suhe ei sõltu enam keha laengust. Teisisõnu, ühikulise laenguga kehale mõjuv jõud iseloomustab elektrivälja antud punktis.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale