Elektrivälja potentsiaal

Elektrivälja iseloomustatakse mitmete füüsikaliste suurustega. Elektrivälja konkreetses punktis ühikulise laenguga kehale mõjuvat jõudu nimetatakse elektrivälja tugevuseks. Elektrivälja potentsiaal phi näitab seevastu tööd, mille elektriväli (selle poolt tekitatav jõud) suudab ära teha laengu liigutamisel. Täpsemalt, välja potentsiaal näitab, kui suur on antud ruumipunktis ühikulise posi­tiivse laenguga keha potent­siaalne energia: phi equals E subscript p over q.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale