Coulomb’i seadus

Coulomb’i seadus ütleb, et kaks paigalseisvat punktlaengut q subscript 1 ja q subscript 2 mõjutavad teineteist vaakumis elektrostaatilise jõuga F, mis on võrdeline nende laengute korrutisega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse r  ruuduga:

F equals k fraction numerator q subscript 1 q subscript 2 over denominator r squared end fraction.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale