Elektrivälja mõiste

Elektriväli on jõuväli, mille tekitab elektriliselt laetud keha.

Kui väidame välja olemasolu, väidame teatud laadi jõu tekkimise võimalikkust. Elektrivälja olemasolu tähendab elektrijõu tekki­mise võimalikkust. See tähendab, et kui asetame elektriliselt laetud proovikeha ruumipiirkonda, kus usume välja olevat, siis mõjub kehale elektrijõud.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale