Homogeenne elektriväli

Homogeenne on selline elektriväli, mille E-vektor (elektrivälja tugevuse vektor) on kõigis uuritavates ruumipunktides ühe ja sama suuruse ning suunaga: homogeenne elektriväli

Homogeenset elektrivälja saab reaalselt tekitada kahe erinimeliselt laetud plaadi vahele. Kuid nagu allolevalt jooniselt näha, ei ole tekkinud väli tervikuna rangelt homogeenne, sest plaadi otste lähedal välja jõujooned kõverduvad. Väli on homogeenne plaatidevahelise ruumi keskosas.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale