Superpositsiooniprintsiip elektriväljas

Kui aineosakestel on selline omadus, et ühes ja samas ruumipunktis ei saa olla korraga mitu osakest, siis mitme välja üheaegne mõju samas ruumipunktis on täiesti võimalik. Superpositsiooniprintsiip ütleb, et erinevad väljad mõjuvad kehale üksteisest sõltumatult, niiöelda asetuvad üksteise peale.

Elektrostaatiliste vastastikmõjude arvutamisel tähendab superpositsiooniprintsiip eeskätt järgmist:

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale