Elektrivälja jõujooned

Elektrivälja jõujoon on elektrivälja iseloomustav mõtteline joon, mille igas punktis on väljatugevuse vektor (ehk Evektor) selle joone puutuja sihiline. Jõujoone suund, mida märgitakse väikese noolekesega, ühtib igas punktis välja E-vektori suunaga. Omavahel jõujooned ei lõiku, sest igas ruumipunktis on väljatugevusel ainult üks kindel suund; kui nad lõikuksid, oleks ühes ruumipunktis mitu E-vektori suunda.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale