Proovilaeng

Laengut või laengute süsteemi ümbritsevat elektrivälja on mugav uurida ja kirjeldada proovilaengu mõiste abil. Proovilaengu all mõeldakse nii väikest laengut, et selle poolt tekitatav elektrijõud ei moonuta kuigivõrd uuritavat laengute süsteemi. Proovilaeng ei mõjuta märkimisväärselt elektrivälja laengute jaotust ega ilmnevaid jõude.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale