Ideaalse gaasi rõhu arvutamine

Ideaalse gaasi mudel lubab arvutada gaasikoguse rõhu (makrosuuruse) gaasi aineosakesi iseloomustavate suuruste (mikrosuuruste) kaudu. Vastav valem on

Ideaalse gaasi rõhu arvutamine.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale