Ideaalse gaasi olekuvõrrand

Ideaalse gaasiga toimuvais protsessides muutuvad gaasi olekuparameetrid kindlate seaduste kohaselt. Rõhk p, temperatuur T ja ruumala V on seejuures seotud järgmiselt:

pV/T= const. Ideaalne gaas. Rõhk, temeperatuur, pindala ideaalses gaasis valem.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale