Ideaalse gaasi temperatuuri arvutamine

Molekulide soojusliikumise keskmine kineetiline energia top enclose E subscript k on võrdeline absoluutse temperatuuriga T. Matemaatiliselt väljendab seda avaldis

Molekulide liikumise keskmine kineetiline energia.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale