Molekulaar-kineetiline teooria

Molekulaar-kineetilise ehk kineetilise teooria järgi koosneb aine aatomitest, mis on pidevas suunata ehk kaootilises liikumises. See on soojusõpetuse üks teooriatest, mis võtab soojusnähtusi seletades arvesse ainete molekulaarset koostist.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale