Ideaalse gaasi mõiste

Ideaalne gaas on molekulaarkineetilises teoorias kasutatav tegeliku (reaalse) gaasi mudel. Gaaside uurimisel tehakse selles mudelis rida lihtsustavaid eeldusi. Eeskätt ei arvestata molekulide mõõtmeid ja nende omavahelist vastastikmõju.

Veidi üksikasjalikum pilt ideaalsest gaasist on järgmine.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale