Isoprotsess

Isoprotsessi all mõistetakse soojusõpetuses sellist ainega toimuvat protsessi, mille käigus üks olekuparameeter jääb muutumatuks. Olenevalt sellest, milline parameeter jääb muutumatuks, eristatakse isoprotsessi mitut alaliiki. Neist kolm levinumat on isobaarne, isotermiline ja isohoorne protsess.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale