Molaarmass

Molaarmass on ühe mooli aine mass.

Erinevatel ainetel on molaarmass erinev. Üks mool mistahes ainet sisaldab alati ühesuguse arvu molekule, ent kuna eri molekulide mass on erinev, siis osutub erinevaks ka molaarmass.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale