Superpositsiooniprintsiip magnetväljas

Nii nagu elektriväljas, kehtib ka magnetväljas superposit­siooniprintsiip ehk väljade liitumise põhimõte. Kui mitu erinevat keha tekitavad teatud ruumipunktis igaüks oma magnetvälja, siis sellesse ruumipunkti asetatud kehale mõjuva summaarse magnetvälja leidmiseks tuleb kõigi kehade magnetväljad (täpsemalt, nende B-vektorid ehk magnetinduktsioonid) vektoriaalselt liita.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale