Väljade superpositsiooniprintsiip

Väljade superpositsiooniprintsiip ütleb, et ühes ja samas ruumipiirkonnas saab korraga eksisteerida mitu erinevat välja (võib-olla kuitahes palju). Need väljad mõjuvad kehale üksteisest sõltumatult. Seejuures pole tähtis, kas tegu on ühetüübiliste väljadega või täiesti erilaadsetega. Kehale mõjuva kogujõu leidmiseks tuleb eri väljade poolt tingitud jõud omavahel vektoriaalselt liita.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale