Elektrienergia

Kõige üldisemalt on elektrienergia elektromagnetvälja energia. Sageli mõistetakse elektrienergiat veidi kitsamalt, mõeldes just elektromagnetvälja energia praktilist kasutamist tehnikas ja argielus.

Elektrienergiat toodetakse elektrijaamades, kus mõnd teist liiki energia (näiteks vee- või tuuleenergia, soojusenergia, tuumaenergia, geotermaalenergia) muundatakse elektrienergiaks.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale