Võimsus

Ühe ja sama hulga tööd teevad erinevad mehhanismid, inimesed või ka loomad erineva ajaga. Näiteks hobune künnab hektari põldu üles ühe päevaga, traktoril aga kulub selleks pool tundi või vähemgi. Võimsus on füüsikaline suurus, mis näitab töö tegemise kiirust ehk tehtud tööd ajaühikus.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale