Töö

Mehaaniliseks tööks ehk lihtsalt tööks (tähis A) nimetatakse suurust, mis võrdub jõu F arvväärtuse, keha poolt läbitud teepikkuse s ning jõu ja keha liikumissuuna vahelise nurga alpha koosinuse korrutisega:

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale