Elektrijuhid

Elektrijuhid ehk lihtsalt juhid on ained, milles on suhteliselt palju vabu laengukandjaid. Vabade laengukandjate all mõeldakse selliseid elektrilaenguga osakesi ainetükis, mis saavad kogu ainetüki ulatuses enam-vähem vabalt liikuda. Rakendades juhile elektrivälja, on võimalik panna laengukandjaid suunatult liikuma ja tekitada elektrivoolu.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale