Elektromagnetvõnkumised. Võnkering

Elektromagnetvõnkumised avaramas tähenduses on ükskõik millised perioodilised elektri- ja magnetvälja muutused. Tavaliselt mõistetakse selle all kitsamalt võnkeringis toimuvaid protsesse, mille käigus elektri- ja magnetvälja energia vastastikku perioodiliselt teineteiseks muunduvad.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale