Aktiivtakistus

Aktiivtakistus on üks kolmest vahelduvvooluahelas esinevast takistuse liigist. Füüsikaliselt sisult on see põhijoontes sama mis tavaline elektritakistus alalisvooluahelas. Aktiivtakistuse tõttu muutub osa elektrivoolu energiast eeskätt soojuseks (või mõneks muuks energialiigiks peale elektrienergia). Kui vahelduvvooluahelas ei esine kondensaatoreid ega poole, vaid ainult aktiivtakistusega takistid, nimetatakse seda puhttakistuslikuks vooluahelaks.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale