Thomsoni valem

Thomsoni valem annab seose võnkeringi perioodi leidmiseks olenevalt sellesse kuuluva kondensaatori ja induktiivpooli omadustest.

Kui kondensaatori mahtuvus on C ja pooli induktiivsus on L ning nende mõlema aktiivtakistused (ehk tavalised elektritakistused) on piisavalt väikesed, nii et nad võib jätta arvestamata, siis määrab neist koostatud võnkeringis toimu­vate elektromagnetvõnkumiste perioodi T lihtne seos

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale