Töö sirgliikumisel

Sirgliikumisel on töö võrdne kehale liikumise suunas mõjuva jõu ja selle jõu mõjul läbitud teepikkuse (ehk nihke) korrutisega: A equals F times s.

Töö sirgliikumisel

Töö juhul, kui jõu suund ühtib liikumise suunaga.

Kui jõud ei mõju liikumisega samas suunas, vaid selle suhtes mingi nurga alpha all, on töö arvutamise valem veidi keerulisem: A equals F times s times cos space alpha.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale