Soojusülekanne

Soojusülekandeks nimetatakse siseenergia levimist ühelt kehalt teisele.

Mistahes kehal on siseenergia, mis kujutab endast keha moodustavate mikroosakeste (aatomite, molekulide või ioonide) potentsiaalse ja kineetilise energia summat. Siseenergia potentsiaalne osa sõltub aineosakeste erisugustest vastastikmõjudest, kineetiline osa on osakeste liikumise energia. Mida tugevamad on osakeste vastastikmõjud ja mida suurem nende liikumise kiirus, seda suurem on siseenergia.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale