Soojusjuhtivus

Soojusjuhtivus on üks soojusülekande liik.

Kui soojus kandub ühelt kehalt teisele tänu aineosakeste (molekulide või aatomite) põrgetele, ilma et aine ise seejuures ümber paikneks, on tegemist soojusjuhtivusega. Soojusjuhtivuse protsessi toimumiseks on alati tarvilik eri temperatuuriga ainete vahetu kokkupuude.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale