Siseenergia

Keha siseenergiaks nimetatakse keha moodustavate mikroosakeste kineetilise ja potentsiaalse energia summat. See on nii-öelda makrokehades endis peituv seesmine energia.

Siseenergia ei sõltu makrokeha kui terviku liikumise kiirusest ega tema asendist teiste kehade suhtes. Näiteks laual olev lusikas kui tervik ei oma kineetilist ega potentsiaalset energiat laua suhtes. Kuid sellel lusikal siiski on oma siseenergia. Mida kuumem on lusikas, sest suurem on ka selle lusika siseenergia. Teisalt aga, kõrgel maa kohal lendaval lennukil on niihästi suunatud liikumisega seotud kineetiline energia kui ka Maa gravitatsiooniväljast tulenev potentsiaalne energia, aga lisaks veel ka siseenergia.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale