Soojushulk

Soojushulk on soojusülekandel üleantav energiahulk. Enamasti tähistatakse seda suurust tähega  Q  ja selle arvutamiseks kasutatakse valemit

Q equals m c left parenthesis t subscript 2 minus t subscript 1 right parenthesis equals m c capital delta t.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale