Tahkise tüübid vastastikmõju järgi

Aineosakesi seob tahkises kristallideks vastastikmõju, mis võib oma laadilt olla erinev. Neid vastastikmõjusid on nelja põhitüüpi ning seetõttu eristatakse ka nelja kristalli (ehk tahkise) tüüpi.

Metallilised tahkised (metallilised kristallid) koosnevad positiivsetest ioonidest (katioonidest), mida hoiab koos ioonide vahel paiknev, aatomite väliskihtide elektronidest moodustunud elektronpilv. Nagu nimetus ütleb, on sellise ehitusega metallid.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale