Tahkis ehk kristalne aine

Tahkis ehk kristalne aine on tahke aine üks alaliik. (Teine alaliik on amorfne aine). Kõik metallid ja mineraalid on tahkised.

Tahkist eristab amorfsest ainest see, et tahkises paiknevad molekulid kindla korra järgi, moodustades kristallivõre. Aineosakesed ei saa ainetükis vabalt ümber paikneda, vaid üksnes võnguvad edasi-tagasi püsivate tasakaaluasendite ümber. Molekulide võnkeamplituud on tahkistes suurusjärgus 10% molekulidevahelisest kaugusest (s.t on suurusjärgus 10-11 m). Osakesed on tihedalt kokku pakitud, nendevahelised tõmbe- ja tõukejõud on suured, mistõttu tahkised avaldavad vastupanu deformeerimisele ning säilitavad oma kuju ja ruumala.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale