Keemiline side

Molekuli all mõistetakse kahest või enamast omavahel seotud aatomist koosnevat aatomirühma. Aatomid on sellises rühmas omavahel nii tugevasti seotud, et käituvad protsessides ja vastastikmõjudes ühe tervikliku üksusena. Väikeses molekulis võib olla vaid kaks-kolm aatomit (näiteks gaasiline vesinik H2 koosneb kaheaatomilistest molekulidest). Ent võimalikud on ka molekulid, millesse kuulub sadu või tuhandeid aatomeid. Elusorganismidele on eriti omased just väga suure aatomite arvuga biomolekulid.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale