Dipool

Dipooli all peetakse enamasti silmas just elektrilist dipooli, kuigi seda mõistet saab ka mujal rakendada. Elektriline dipool on lihtsaimal juhul kahest võrdsest ja vastasmärgilisest omavahel seotud laengust koosnev süsteem. Kuid dipoolsed omadused tekivad ka keerulisemates süsteemides (näiteks vee molekulis), kus tegu ei pruugi olla täpselt kahe võrdse laenguga. Dipoolsusest saab rääkida eeskätt niisuguste elektriliste süsteemide puhul, kus omavahel seotud negatiivsete ja positiivsete laengute jaotuste keskmed ei lange mingil põhjusel kokku. Teisisõnu, elektriline dipool on selline laengute süsteem, kus laengud jaotuvad niiviisi, et süsteemil on piki mingit telge positiivne poolus ja negatiivne poolus.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale