Isotroopia ja anisotroopia

Aine on anisotroopne, kui vähemalt mõned selle aine omadused sõltuvad suunast. Kui sellist omadust mõõdetakse piki erinevaid ruumisuundi, saadakse reeglina erinevad tulemused.

Kristalse struktuuriga tahked ained ehk tahkised on enamasti anisotroopsed. Näiteks tahkise tugevus, selle võime avaldada vastupanu välisele survele, oleneb tugevasti sellest, millises suunas teda kokku suruda. Samuti on tahkise soojusjuhtivus, aga ka võime valgust neelata erinevates suundades erinev.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale