Tahke aine mõiste

Tahke aine säilitab niihästi oma kuju kui ka ruumala.

Tahked ained jaotatakse kahte rühma: amorfsed ained ja tahkised ehk kristallid. Tahkises, näiteks metallides nagu alumiinium, paiknevad molekulid korrapäraselt, moodustades kristallivõre. Amorfses aines selline korrapära puudub. Tahkises, erinevalt vedelikest ja gaasidest, ei saa molekulid ümber paikneda, osakeste kulgliikumine on väga vähene. Küll aga võnguvad või “värisevad” nad kindlate tasakaaluasendite ümber. Amorfses aines nagu klaas või pigi võib seevastu toimuda väga aeglane molekulide ümberpaiknemine ehk voolamine, kuid ka seal on mikroosakeste põhiliseks liikumisvormiks võnkumine. Piltlikult öeldes on tahkis jäigema struktuuriga kui amorfne aine.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale