Tihedus

Aine tihedus on mass ruumalaühiku kohta.

Tihedust tähistatakse enamasti kreeka tähega rho, vahel ka tähega d (ingliskeelsest sõnast density ‘tihedus’.) Definitsiooni põhjal

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale