Mass

Mass on keha inertsuse mõõt.

Kui jõud püüab keha liikumisolekut muuta ja anda sellele kiirendust, avaldab keha sellele vastupanu. Mida raskem, massiivsem on keha, seda suurem vastupanu tekib. Kui üks ja sama jõud mõjub kergele kuulikesele ja raskele sangpommile, saab keha esimesel juhul kiiresti suure kiirenduse, teisel juhul aga väga väikese. Mass mõõdabki seda vastupanu kiiruse muutmisele.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale