Tehniline atmosfäär

Tehniline atmosfäär (at) on üks rõhu mõõtmisel kasutatavaist SI-süsteemi välistest ühikutest. See on rõhk, mida avaldab 1-kilogrammise keha massist tingitud raskusjõud (suurusega 9,81 N) ühe ruutsentimeetri suurusele pinnale.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale