Ruumala

Ruumala on 3-mõõtmelise ruumi osa, mille eraldab välja mingi suletud pind. Võib ka öelda, et see on ruumiosa, mille mingi aine enda alla võtab. Anuma ruumala all mõistetakse tavaliselt mitte niivõrd ruumiosa, mille anum ümbrusest “välja lõikab”, vaid pigem seda vedeliku- või gaasihulka, mida anum võiks endasse mahutada.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale