Inerts

Inertsiks nimetatakse kehade püüet säilitada oma liikumisolekut muutumatuna. Kui keha on paigal, siis see püüab jääda paigale. Kui keha liigub, siis see püüab säilitada oma liikumist. Kehade inertsust iseloomustav füüsikaline suurus on mass.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale