Jõud

Jõud  on vastastikmõju mõõt.

Kirjeldades ühe keha mõju teisele kehale, ütleme tihti, et see mõju on tugev või nõrk. Näiteks võime öelda, et jalgpallur lõi palli tugevalt või nõrgalt. Need väljendid on aga üsna ebamäärased. Et väljendada ühe keha mõju teisele kvantitatiivselt (arvuliselt), on kasutusele võetud jõu mõiste.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale