Molekulaarfüüsika kolm põhieeldust

Molekulaarfüüsika kirjeldab ainete omadusi, tuginedes kolmele katseliselt tõestatud eeldusele:

  • kõik ained koosnevad molekulidest;
  • molekulid on pidevas kaootilises liikumises ehk soojusliikumises;
  • molekulide vahel on vastastikmõju.

 

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale