Soojusliikumine

Aine osakesed – aatomid ja molekulid – on pidevas korrapäratus kaootilises liikumises. Seda liikumist nimetatakse soojusliikumiseks. Just korrapäratu, lakkamatu soojusliikumine tingib paljusid kehade seesmisi omadusi ning võimaldab mõista mitmesuguseid kehadega toimuvaid protsesse.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale