Molekulide keskmine kiirus

Molekulide keskmine kiirus on ainekoguse kõigi molekulide kiiruste absoluutväärtuste summa jagatud (selles ainekoguses leiduvate) molekulide arvuga

Tahkistes võnguvad molekulid kindlate tasakaaluasendite ümber. Vedelikes toimub lisaks võnkumisele veel hüppeline edasiliikumine ja põrkumine naabermolekulidega. Gaasides liiguvad molekulid kaootiliselt, põrkudes pidevalt teiste molekulidega ja muutes kogu aeg liikumise suunda.

Artikli edasi lugemiseks palun registreeri ennast tasuta prooviajale!
Registreeru prooviajale